Wednesday 23 September 2020

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

 Ρωτάτε τους καθηγητές σας που σας διδάσκουν τώρα Τεχνολογία. Αυτοί είναι που ξέρουν αν είναι δύσκολο το μάθημα, και όχι κάποιος που δεν το διδάσκει.

 

 

Να αρχίσω από την τελευταία ερώτηση…

Ναι είναι εύκολο. Όλα τα μαθήματα είναι εύκολα. Εννοείτε ότι αν δεν διαβάζεις ένα μάθημα, τότε και το πιο εύκολο μάθημα του κόσμου να είναι, για σένα πάντα θα είναι δύσκολο.

Δεν είναι δύσκολο μάθημα… Πιο είναι το trick για να κάνετε πιο εύκολο; Απλά όταν προσέχετε την ώρα που γίνεται η συζήτηση και η  παράδοση του μαθήματος στην τάξη, αυτό θα σας δώσει την ευχέρεια να θέλετε πολύ πιο λίγη ώρα στο σπίτι για μελέτη.  Θα τα έχετε ήδη μάθει από την τάξη.

Και μην ακούτε, «μερικούς» που θα σας «καθοδηγήσουν λανθασμένα» ότι το μάθημα της τεχνολογίας  είναι τάχα μου δύσκολο, και να μην το επιλέξετε.

Ρωτάτε τους καθηγητές σας που σας διδάσκουν τώρα Τεχνολογία. Αυτοί είναι που ξέρουν αν είναι δύσκολο το μάθημα, και όχι κάποιος που δεν το διδάσκει.

Το μάθημα (δέστε στο τέλος αυτού του άρθρου) , θα δείτε ότι έχει αρκετά πειράματα (στο timer 555, στα πνευματικά, στη ρομποτική) και , μια εργασία (project)  στο κεφάλαιο παραγωγή.

Σκοπός των καθηγητών που διδάσκουν το μάθημα, είναι ο μαθητής που επιλέγει το μάθημα να το αντιμετωπιστεί ως το  βασικό μάθημα προσανατολισμού και διερεύνησης των επιμέρους τεχνολογικών ενδιαφερόντων  ....

«Σκοπός του μαθήματος: Η ουσιαστική και βιωματική προσέγγιση των μεθόδων και του περιεχομένου της Σύγχρονης Τεχνολογίας στους βασικούς τομείς της.

Θα προσπαθήσουμε, να σας πλησιάσουμε και να προσεγγίσουμε συνδυάζοντας :

· Ενδιαφέροντα τα οποία  μπορούν να συνδυαστούν με το μάθημα,

· Προϋπάρχουσα γνώση και εμπειρία σε τεχνολογικά θέματα (από το σχολείο ή πιθανή επαγγελματική του εμπειρία)

· Πηγές επαγγελματικών και τεχνολογικών πληροφοριών από το άμεσο περιβάλλον του μαθητή (επαγγελματικό
περιβάλλον γονέων συγγενών, φίλων, ευχέρεια αναζήτησης πληροφοριών στο Ιντερνετ κλπ)

· Βασικά θετικά ή αρνητικά χαρακτηριστικά που έχουν σχέση με το μαθησιακό του προφίλ  ή την προσωπικότητά του (π.χ. αδυναμία μελέτης, ραπτής και προφορικής έκφρασης, παρουσίασης) τα οποία θα πρέπει να βελτιωθούν.

Το μάθημα της Τεχνολογίας, ως το κύριο μέσο εκπαίδευσης των παιδιών σε τεχνολογικά θέματα, δημιουργεί πολίτες με σημαντικές τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, καλλιεργώντας τους ταυτόχρονα την «τεχνολογική συνείδηση», ώστε να πορούν να εκτιμούν την  προσφορά της τεχνολογίας στους ανθρώπους  να προσαρμόζονται εύκολα σε ένα μοντέρνο τεχνολογικό περιβάλλον και να προλαμβάνουν τυχόν αρνητικές συνέπειές της στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Η τεχνολογική εκπαίδευση στο πλαίσιο της γενικής εκπαίδευσης διαφέρει από την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και έχει ως σκοπό να εξοικειώσει το μέσο πολίτη με την τεχνολογία, ανεξάρτητα από μελλοντικές επαγγελματικές επιλογές.

Ο σύγχρονος άνθρωπος είτε ως πολίτης, είτε ως άτομο εμπλεκόμενο στην παραγωγική διαδικασία ή τις υπηρεσίες, είτε ως καταναλωτής, είτε ως άτομο που χρησιμοποιεί την τεχνολογία κατά τον ελεύθερο χρόνο του, με οποιοδήποτε ρόλο, καλείται σήμερα να πάρει τεχνολογικές αποφάσεις, ενώ δεν έχει την απαραίτητη εξοικείωση με την τεχνολογία όπως απαιτείται.


Ο κοινός πολίτης θα πρέπει να έχει βασικές τεχνολογικές γνώσεις προκειμένου να συμμετέχει ουσιαστικά στη λήψη των αποφάσεων.


Στην αντίθετη περίπτωση δημιουργούνται δύο κατηγορίες πολιτών στη σύγχρονη πολύπλοκη δημοκρατική κοινωνία: της «τεχνολογικής ελίτ» που καθορίζει τις εξελίξεις και διαμορφώνει τις αποφάσεις, και των πολλών, που ακολουθούν  χωρίς να αντιλαμβάνονται τι και γιατί αποφασίζουν.


Οι ανεπτυγμένες χώρες (για παράδειγμα οι Η.Π.Α.) προσφέρουν τεχνολογική εκπαίδευση από το νηπιαγωγείο μέχρι το τέλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και ως εκπαιδευτικό αντικείμενο προσφέρεται από τον 19ο αιώνα.

Γιατί ο μαθητής/τρια πρέπει να επιλέξει το μάθημα της Τεχνολογίας;

  • H Τεχνολογία έχει μπει παντού στη ζωή μας, αυτό έγινε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, έτσι που οι μεγαλύτεροι σε ηλικία πολίτες να δυσκολεύονται να εξοικειωθούν μαζί της.
  • Θα είσαστε υποχρεωμένοι να ζήσετε  στο νέο τεχνολογικό περιβάλλον που αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς.
  • Τα παιδιά που δε θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της Τεχνολογίας θα μείνουν τεχνολογικά αναλφάβητα και θα δυσκολευτούν πολύ να προσαρμοστούν στο γρήγορα μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό περιβάλλον στο οποίο έχει ενσωματωθεί και η Κύπρος από την 1 /5 / 2004.

  • Οι μαθητές που θα επιλέξουν να σπουδάσουν κάποιο κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης, της Αρχιτεκτονικής και των Θετικών Επιστημών, επιλέγοντας το μάθημα της Τεχνολογίας στη Β΄ και Γ΄ τάξη Ενιαίου Λυκείου θα έχουν ένα πολύ καλό γνωσιολογικό υπόβαθρο, δεξιότητες και εμπειρίες που θα τους είναι πολύ υποβοηθητικές και χρήσιμες σε όλη  η διάρκεια των σπουδών τους

 

ΠΟΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ "ΖΗΤΗΣΗ" (ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΕΔΩ)

Για το ποια αναμένονται να είναι τα «νέα επαγγέλματα» που θα έχουν ζήτηση κοιτάξαμε πρώτα στη  μητέρα της παγκοσμιοποίησης», τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Στατιστικών Εργασίας (Federal Government Bureau of Labor Statistics), τα περιζήτητα επαγγέλματα του  2014 θα είναι, κατά σειράν:

1. Μηχανικός τεχνητής νοημοσύνης

2. Μηχανικός πυρηνικής σύντηξης

3. Μηχανικός δικτύων Η/Υ

4. Τεχνικός βιοηλεκτρονικών συστημάτων

5. Γλωσσολόγος υπολογιστικής μετάφρασης

6. Ραδιοογκολόγος χειρουργός (χειρουργεί μέσω υπολογιστικής απεικόνισης και ρομποτικών διατάξεων)

7. Χαρτογράφος ασθενειών (ενημερώνει διαδικτυακούς χάρτες για την εκδήλωση ασθενειών και επιδημιών)

8. Τεχνικός οπτικών ινών

9. Προγραμματιστής ρομπότ

.......................

Τι βλέπουν οι «ασύρματοι»

ΕΠΕΙΤΑ στραφήκαμε στους πιο προηγμένους της ασύρματης διαδικτύωσης, τους Φινλανδούς. Εκεί, όπως έχουμε  αναγράψει, έχουν ειδικές επιτροπές που παρακολουθούν διαρκώς τις εξελίξεις και τάσεις και δίνουν τις προγνώσεις τους στην κυβέρνηση για να τη βοηθούν στη χάραξη πολιτικής. Έτσι, η Επιτροπή Πρόβλεψης Εξελίξεων του υπουργείουΕργασίας «βλέπει» για ως το 2020 την ακόλουθη κατάταξη:

1. Μηχανικός Βιοπληροφορικής

2. Τηλε-ιατρός

3. Τεχνικός Γεωπληροφορικής

4. Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης

5. Σχεδιαστής «έξυπνων σπιτιών»

6. Σχεδιαστής εικονικής πραγματικότητας

7. Σύμβουλος Νανοτεχνολογίας

Σύντομα τι θα μάθετε στη Β και Γ Λυκείου..

ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σχεδίαση και γραφική παρουσίαση προϊόντων (τεχνικό σχέδιο και τεχνικές γραφικής παρουσίασης)

•  Σχεδίαση με τη βοήθεια υπολογιστή .

 

 

 

   
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

•  Αρχές ελέγχου.

•  Ανάλυση συστημάτων ελέγχου.

•   Η ρομποτική στη εκπαίδευση .

•   Τα ρομπότ στο διάστημα.

•   Η ρομποτική στην ιατρική.

•   βιομηχανικά ρομπότ.

•  Εισαγωγή στην Ρομποτική - έλεγχος κατασκευών με τη βοήθεια συσκευής διασυνδεδεμένης σε Η/Υ.

  Εκπαιδευτικά ρομπότ. LEGO EV3. Απλά προγραμματα με το LEGO EV3

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ  Εγώ, το Ρομπότ (I, Robot)με τους Will Smith, Bridget Moynahan, lan Tudyk, James Cromwell, Bruce Greenwood,

Διάρκεια:105 λεπτά
Παραγωγή:20th Century Fox, 2004

Στο Σικάγο του 2035 τα ρομπότ έχουν εξελιχθεί σε ευφυή όντα, που ζουν ανάμεσά μας και θεωρούνται απολύτως άξια εμπιστοσύνης. Είναι όμως; Ένας μυστηριώδης φόνος θα δώσει την αφορμή στον αστυνόμο Ντελ Σπούνερ να αναζητήσει τον ένοχο, όχι ανάμεσα στους ανθρώπους, αλλά ανάμεσα στα νοήμονα αυτά δημιουργήματα, που φαίνεται πως έχουν αποκτήσει δική τους βούληση. Ο Σάνι, ένα ρομπότ τύπου NS-5, κρατάει το κλειδί που μπορεί να οδηγήσει στην επίλυση του μυστηρίου και κυρίως στη σωτηρία ολόκληρης της ανθρωπότητας από μια πραγματικά τρομακτική απειλή...

 

 

 

Συστήματα πεπιεσμένου αέρα και υδραυλικά συστήματα - χρήση ειδικών σειρών σύνθεσης συστημάτων πεπιεσμένου αέρα.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ηλεκτρονικά ελεγχόμενες εργαλειομηχανές (CNC) - χρήση εργαλειομηχανής διασυνδεδεμένης σε Η/Υ.

•Τριαστιάστατη εκτύπωση (3d printing )



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

.

ΥΛΙΚΑ - ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ

•  Μελέτη ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών των κυριοτέρων βιομηχανικών υλικών.

•  Αντοχή υλικών σε εφελκυσμό, θλίψη, στρέψη, κάμψη, διάτμηση, ελαστικότητα, σκληρότητα, ανθεκτικότητα.

•  Χρήση ειδικής συσκευής δοκιμής αντοχής υλικών με τη βοήθεια διασύνδεσης με Η.Υ.

•  Επιλογή υλικών για συγκεκριμένη κατασκευή.

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

•  Είδη κατασκευών.

•  Είδη καταπονήσεων στις κατασκευές.

•  Τάση και επιμήκυνση στις κατασκευές.

•  Οι δυνάμεις στις κατασκευές δικτυωμάτων - σχετικοί υπολογισμοί.

• Δοκοί-Γέφυρες

ΒΙΝΤΕΟ:  ΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΈΗ  ΓΈΦΥΡΑ Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ

Είναι η μεγαλύτερη σε μήκος καλωδιωτή γέφυρα πολλαπλών ανοιγμάτων στον κόσμο.

 

 

 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

• Ηλεκτρικές μηχανές (γεννήτριες και κινητήρες, βηματικοί κινητήρες και μετασχηματιστές).

•  Συστήματα ανόρθωσης ηλεκτρικού ρεύματος.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:

Σύνθετα πνευματικά συστήματα - χρήση ειδικών σειρών για τη σύνθεση σχετικών συστημάτων πεπιεσμένου αέρα.

•  Ηλεκτρονικά κυκλώματα με τη χρήση τελεστικού ενισχυτή - χρήση σειράς συναρμολόγησης κυκλωμάτων OMEGA και του προγράμματος Crocodile Clips για την εξομοίωση των σχετικών κυκλωμάτων στην οθόνη Η/Υ.

•  Η μνήμη στα ηλεκτρονικά κυκλώματα - προγραμματισμός μικροτσίπ τύπου Ε EPROM με τη βοήθεια ειδικού προγραμματιστή και του Η/Υ. Σχεδίαση και κατασκευή πινακίδας τυπωμένου κυκλώματος

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

•  Επιδράσεις της τεχνολογίας στους διαφόρους τομείς - νέα επαγγέλματα.

•  Παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και η συμβολή τεχνολογίας σε αυτή.

 

 

 

Βρίσκεστε :

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ ΜΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

  • Γενικός Σκοπός του Μαθήματος (23505)

        Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή δυνατότητας εμπλοκής των μαθητών/τριών σε μια γενικώς δημιουργική και καινοτόμο διαδικασία μέσα από την οποία θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, ανεξάρτητα από το φύλο, την καταγωγή και το θρήσκευμα,για να σχεδιάσουν και να...

    Read more: Γενικός...

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ